Boer van Koue Bokkeveld aangerand en vir dood agter gelaat