Toepassing van skoolreëls veroorsaak ‘n rasseherrie by Hopetown skool