Natal nie reg vir skooljaar – ‘n simptoom van ‘n “skroot regering