Munisipale bestuurders, wat tientalle tegniese bankrot munisipaliteite insluit, verdien nou R3,9 miljoen per jaar om eintlik niks te doen

Wanbesteding veroorsaak dat Vrystaat munisipaliteite R440 miljoen in rooi is