Sasol weier nogsteeds om stakende blanke werkers se stem te hoor

Dienslewerering by ANC-regeerde munisipaliteite laat min te wense oor