Triomfkliniekkonsert, dit is immers vir ‘n goeie doel!!