Onbevoegde personeel beman deesdae Speurder kantore in Tulbagh

Grootskaalse korrupsie ontbloot nadat 658 polisiedossiere net spoorloos verdwyn

Uit ‘n getal van 2,15 miljoen aangemelde sake is slegs 781 800 verdagtes ondersoek