Afrikaner as etniese groep loop gevaar om te verdwyn omdat Afrikaans te dun gesaai is oor die land en weens die nalatenskap van apartheid