LUR van Onderwys in Gauteng erken dat swart skole in SA se standaard van onderrig, gesag en dissipline ver tekort skiet in vergeleke met Blanke skole – Gin wonder blanke skole word oorstroom deur kinders wat van lokasie afkomstig is

Matriekuitslae – SA standaard is so laag dat matriek deur die meeste Westerse lande nie meer aanvaar word, en is ook ’n verklaring waarom die slaagsyfer op universitêre vlak so hoog is