Nuwe spog skoolgebou in Tsakane lokasie het alreeds deurgeloop onder rowers en plunderaars  – Wat verwag mens anders van die Afrikanas? 

4.6 Miljoen (10%) van SA Bantoe woon in 7,000 100% rasegte Bantoe dorpe, GEEN Kleurlinge, Indiërs of Blankes nie!