Eens ‘n vooruitstrewende munisipaliteit aan die Rand nou onder administrasie

Burgemeester bedank na slegs 6 maande in tuig