SAPD topbestuur erken dat sommige polisiebeamptes nie kan lees of skryf