Motoriste betaal weer afgradering se gelag, en die verbruiker se vakansies word kort-geknip