Daar heers chaos by Vereeniging munisipaliteit, David Makhura se kop word geeis