Verskuiwing van die Parlement na Pretoria word vir derde keer opgehaal