Swart Onderwysers en leerders loop weg by ander skole om by Overvaal te betoog