Anoj Singh, voormalige hoof finansiële beampte van ESKOM, weier om te sing

Nog ‘n belaglike bonus aan SABC bestuurder