Munisipale werkers in Port Elizabeth saai verwoesting – word geondersteun deur ANC en EFF

Regering gaan poste sny in staatsdiens sektor – Wonder of al die bevolkingsgroepe geraak gaan word daardeur?

SAID verloor etlike kundige werknemers gedurende 2017

Het jy die nuwe Verblyfreg-wet gelees ?? – Boere vertrou nie die nuwe wet wat die ANC opgestel het nie.