Totaal van 128 munisipaliteite is in finansiële nood en is tegnies bankrot