UNISA: STUDIEMATERIAAL EN UITSLAE LAAT EN PUNTE VERKEERD BEKEND GEMAAK’

Die wiele is skynbaar besig om af te kom by Suid-Afrika se grootste instelling vir afstandsonderrig.

Dosente en studente blameer swak administrasie daarvoor dat studiemateriaal gedurig laat is en dat studiemateriaal verkeerd of laat bekend gemaak word.

“Unisa laat ons in die steek, nes met die aflewering van studiemateriaal,” het Tebs Reginald Maandag op een van die studentegroepe op Facebook geskryf.

Van die studente het ook by Rapport gekla dat hul punte verkeerd opgeskryf is.

“Baie studente voel ons het lukrake punte gekry omdat Unisa onder druk was om punte te laai. Party van die punte het net nie sin gemaak nie,” sê Catherina Basch, ’n LLB-student aan Unisa.

Rodney Mabusela, die SR-lid verantwoordelik vir voorgraadse studie, sê een van die sielkundemodules se uitslae was heeltemal verkeerd omdat die lektor die verkeerde memorandum vir die meerkeusevraestel aan nasieners verskaf het. Martin Ramotshela, Unisa-woordvoerder, erken daar het foute ingesluip, maar sê dit is vinnig uitgestryk.

Die uitslae van die Junie-eksamen moes reeds op 14 Julie bekend gewees het, maar Mabusela sê 30 uit die 1 872 modules se punte was teen Maandag 24 Julie steeds uitstaande. Gevolglik kon alle studente nie teen 21 Julie registreer toe die universiteit weer klasse vir die tweede semester hervat het nie.

Vrydag is die laaste drie modules se punte uitgereik.

Mabusela sê die probleem is veroorsaak omdat die eksamens uitgestel is tot ná 9 Junie sonder om dosente te raadpleeg. Verskeie dosente het dit beaam.
“Sommige dosente het meer as 2 000 vraestelle per vak gehad en kon net nie so vinnig nasien nie,” sê Mabusela.

Unisa het studente in April ingelig dat voorgraadse eksamens wat in Mei sou plaasvind, uitgestel word omdat studiemateriaal nie betyds afgelewer is nie.
275 modules se studiemateriaal is vanjaar laat afgelewer, met die gevolg dat sommige studente nie eens hul werksopdragte betyds kon inhandig voordat hulle eksamen geskryf het nie.

Tania Swart van Pretoria sê aan Rapport haar dogter, ’n LLB-student, moes gaan eksamen skryf voordat sy terugvoering op haar werkopdrag gekry het. “Sy wag ook nog vir studiemateriaal vir die twééde semester.”

Ander studente het ook op Facebook gekla hulle wag nog vir studiemateriaal, al het hulle vroeg in Julie reeds vir die tweede semester geregistreer en betaal.

Mabusela sê die departement wat verantwoordelik is vir die druk en versprei van leermateriaal het nie die vermoë of kundigheid om die groot volumes studiemateriaal te druk nie.

“Baie van die dosente het ook nie die studiemateriaal betyds aan die drukkers voorgelê nie, omdat hulle nie toegang tot die universiteit se inligtingstelsel kon kry nie.”

’n Dosent in Unisa se kollege vir rekeningkundige wetenskappe, wat nie sy naam wou noem nie, sê dit gebeur soms dat dosente vir ’n dag lank glad nie toegang tot die stelsel op kampus het nie. Hierop sê Ramotshela dat die stelsel, nes enige ander netwerk, soms van lyn af is.

“Maar ons is gewoonlik nie baie lank van lyn af nie en dis gewoonlik net ’n substelsel wat vir ’n kort rukkie nie beskikbaar is nie.”

Mabusela sê ook studente sukkel soms ’n semester lank tevergeefs om lektore per telefoon of e-pos in die hande te kry.

Nóg ’n werknemer, wat insae het in Unisa se begroting, sê Unisa het twee jaar gelede miljoene rande bestee aan ’n nuwe rekenaarstelsel waardeur studente geregistreer sou word, sonder om die stelsel vooraf te toets. “Die stelsel het nie gewerk nie en lê nou op die ashoop,” sê die werknemer, wat naamloos wil bly.

Unisa het nie hierop gereageer nie.

Deur Elaine Swanepoel/Netwerk 24


Enjoyed this post? Share it!