VERRAAIER UIT NEDERLAND HET NA AL DIE JARE NOG STEEDS GROOT INVLOED IN SPIOENASIE KRINGE IN SUID AFRIKA