Werknemer van SAID ontvang R2,3 m. se salaris (en ’n bonus) vir ‘niksdoen’