Zuma herroeping is nie die papier waarop dit geskryf is werd nie, volgens DA