Zumpie se kosbare bate gaan dalk onder die hammer kom, maar jy mag dalk nogsteeds betaal